Vad roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss på RISE Research Institutes of Sweden!

På vår hemsida under Jobba hos oss hittar du alla våra formulerade exjobbsförslag. Finns det inget där som passar dig just nu är du varmt välkommen att lämna en intresseanmälan. Om du har ett eget exjobbsförslag har du även möjlighet att beskriva det här.   

Vi stämmer kontinuerligt av inkomna intresseanmälningar med organisationens behov och möjligheter att ta emot exjobbare. Vi ber dig notera att vi tyvärr inte har möjlighet att lämna individuell återkoppling till samtliga intresseanmälningar. Om vi hittar ett passande exjobb återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Klicka på Skicka intresseanmälan för att komma till ansökningsformuläret. Där ber vi dig att besvara ett par kompletterande frågor samt bifoga ditt CV. Du har också möjlighet att bifoga fler valfria filer och dokument.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Besök oss på www.ri.se. 

------------------------------------------------------------------------------

We are delighted that you would like to conduct your thesis project here at RISE Research Institutes of Sweden!

You will find all of our proposed thesis projects in the Work with us section of our website. If you cannot find anything suitable, please feel free to register your interest here. If you have your own idea for a thesis project, you can also provide a description of it.

We regularly compare those who have registered an interest with the needs of the organisation and our ability to accommodate thesis students. Please note that, unfortunately, we are unable to provide individual responses to everyone who registers their interest. Should we find a suitable thesis project, we will get in touch with you as soon as possible.

Click Apply for position to access the application form. We will ask you a few questions and to upload your CV. You can also upload any other relevant files and documents.

RISE is the Swedish Research Institute and innovation partner. In international collaboration with industry, academia and the public sector, we ensure the competitiveness of the business community and contribute to a sustainable society. Our 2,800 employees support and promote all manner of innovative processes. RISE is an independent, state-owned research institute that offers unique expertise and about 100 testbeds and demonstration facilities, instrumental in future-proofing technologies, products and services. www.ri.se

Links delen


Inloggen en open sollicitatie versturen

Terug naar vacatures