Är du nyfiken och har känsla för affärsmöjligheter och nya affärsmodeller? Är du en god kommunikatör med förmåga att skapa samverkan? Bygger ditt ledarskap på delaktighet, delegering och transparens?

Vi söker nu en Chef för Affärs- och innovationsområdet Hälsa och Life Science.

Om rollen
Vi har idag sex affärs- och innovationsområden (Mobilitet, Hälsa och Life Science, Energi och biobaserad ekonomi, Hållbara städer och samhällen, Digitalisering, Hållbar Materialomställning och Produktion) som fokuserar på större utmaningar för svenskt näringsliv och samhälle och som kräver samverkan inom RISE olika kompetensområden.

För att vara värdeskapande för svenskt näringsliv och bidra till hållbar samhällsutveckling utvecklar RISE internationellt ledande kompetens vad gäller att arbeta gränsöverskridande samt tvärvetenskaplig förmåga för att möta samhälleliga utmaningar och näringslivets behov.

Inom AoI Hälsa och Life Science har vi som målsättning att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande för alla, utan att ytterligare driva upp vårdkostnadernas andel av BNP. AoI Hälsa och Life Science arbetar för att framtidens hälsa ska präglas av det som kallas 4P for Health, vilket innebär; Participatory, Predictive, Preventive, och Personalized. Detta präglar arbetet i våra fyra fokusområden:

 • Preventiv Hälsa
 • Digital Hälsa
 • Nya Terapier
 • Infektionskontroll

Området leds av AoI-chefen tillsammans med en utnämnd styrgrupp samt med en arbetsgrupp bestående av Fokusområdesschefer för ovan nämnda fokusområden.

AoI-området Hälsa och Life Science skall med koncernperspektiv:

 • utgå från och svara på utmaningar och/eller påverkan av möjliggörande tekniker för näringsliv och samhälle.
 • öka strategisk och operativ affärsorientering och bidra till tidig beredskap för teknologiskiften och behov av framväxt av nya, gränsöverskridande områden.
 • möjliggöra ett samlat bemötande av näringsliv och branscher som täcker helheten inom RISE.
 • öka kapaciteten i ackvisition av divisionsövergripande projekt, utvecklingsarenor och

innovationsinfrastruktur.

 • bidra till att förverkliga RISE Vision och vidareutvecklingen av en samverkande kultur.

Placeringsort: Göteborg eller Södertälje

Hur blir du framgångsrik hos oss?
Vi tror att du som AoI-chef har ett högt engagemang, arbetskapacitet och goda ledaregenskaper som du gärna använder för att skapa interna och externa samarbeten.

Du leder arbetet med att ta fram och genomföra en strategisk flerårsplan för området och du har ett resultatansvar för uppställda kvalitativa och kvantitativa mål. Du gillar att fokusera på att nå tydliga resultat och är självgående.

Tillsammans med kunder, forskningsfinansiärer och våra egna forskare utvecklar du projekt och uppdrag och skapar ökat tvärfunktionellt värde och en effektivare innovationsinfrastruktur i Sverige.

Du har en naturlig fallenhet att motivera och entusiasmera kollegor och samarbetspartners. Dina ledaregenskaper bygger på delaktighet, delegering och transparens, samt att verka genom andra. Du är nyfiken på och lyhörd för andras kompetens och utvecklar ditt externa och interna nätverk som en självklar del i vardagen.

Vidare är du en god kommunikatör internt såväl som externt, och har erfarenhet av att marknadsföra komplexa kompetensområden mot kunder och intressenter.

Vi tror att du brinner för att utveckla relationer med kunder av vikt för Affärs- och Innovationsområdet Hälsa och Life Science. Du ansvarar för att profilera och marknadsföra vårt helhetserbjudande inom området som omfattar offentlig sektor, små företag och stora företag. Vi ser därför att förmågan att se till helheten är avgörande för att lyckas i rollen. Vi tror du är kreativ och på ett strukturerat sätt identifierar affärsmöjligheter och nya affärsmodeller.

Du har en akademisk utbildning, ett affärsmässigt förhållningssätt och god erfarenhet av att samarbeta med flera miljöer inom RISE och/eller i tidigare anställningar. Du känner trygghet i din egen kompetens och har dokumenterad god förmåga till att skapa intern och extern samverkan. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Ytterligare ett europeiskt språk är ett värdefullt plus.

Vi tror vidare att du har gedigen erfarenhet av Hälsa och Life Scienceområdet, med ett brett nätverk inom området både nationellt och internationellt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat inom Life Science industrin.

Välkommen med din ansökan!
Är du fortsatt nyfiken och vill veta mer så är du varmt välkommen att kontakta Eilert Johansson, 070 24 18 668. Sista ansökningsdag är 26 januari 2020.

Chef, Ledarskap, Hälsa och Life Science, Samverkan, Innovation, RISE, Göteborg, Södertälje

Ort Göteborg, Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/10
Kontakt
 • Eilert Johansson , +46 70 241 86 68
Facklig företrädare
 • Lazaros Tsantaridis, Sveriges Ingenjörer, 010-516 62 21
 • Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61
Sista ansökningsdag 2020-01-29

Tillbaka till lediga jobb