Har du många bra idéer men inte någon möjlighet att kunna förändra på riktigt? På RISE har vi inte bara gott kaffe, vi lyssnar också på våra anställda och uppmuntrar dem till att hitta nya innovativa lösningar på morgondagens utmaningar. Om du drivs av att leda i förändring och kan skapa ett klimat av tvärfunktionellt lagarbete där alla känner sig delaktiga och stolta över lösningarna vi levererar så hoppas vi att du ska bli vår nya medarbetare.

Vi söker nu en säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef med placering i Stockholm, Göteborg eller Borås.

Om Operational Excellence
Som säkerhetsskyddschef tillika säkerhetschef ingår du i den koncerngemensamma funktionen Operational Excellence vars uppdrag är att stödja verksamheten, katalysera utvecklingen och följa upp och utvärdera vårt interna arbete med att kontinuerligt förbättra våra processer, system och därtill kopplade arbetssätt.  Allt för att koncernen långsiktigt ska kunna leverera på vårt uppdrag att stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Du kommer att bli en del av ett dedikerat team som arbetar med att forma RISE till det forskningsinstitut vi vill bli. Våra ansvarsområden täcker Hållbarhet, Kvalitet, Processer, IT och Säkerhet och spänner över såväl strategiska som mera operativa frågeställningar och vårt sätt att arbeta reflekteras av hur världen runt omkring oss förändras; vi är flexibla, sätter människan i fokus och håller oss uppdaterade på vår omvärld.

Om rollen
Du leder och samordnar företagets strategiska och operativa säkerhetsarbete såväl för safety- som securityområdet. Du kommer att ansvara för att, baserat på dina erfarenheter, etablera och utveckla vårt sätt att driva säkerhetsskyddsarbetet och därigenom ansvara för att vår säkerhetsskyddsorganisation fungerar och uppfyller kraven. Ansvaret innefattar utöver säkerhetsskydd bland annat brand- och riskområdet, fysiskt skydd, person- och personalsäkerhet samt informationssäkerhet.

Vidare kommer du:

  • sörja för ett effektivt säkerhetsarbete där tydliga processer, rutiner och policyer finns implementerade i verksamheten.
  • ansvara för säkerhetsskyddade upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal (SUA).
  • genomföra internkontroller och tillse att bestämmelser och direktiv efterlevs.
  • vara kontaktperson till aktuella myndigheter inom ditt ansvarsområde.
  • ansvara för att säkerhetsskyddsanalyser genomförs och säkerhetsplaner upprättas såväl inom projekt som för RISE övergripande verksamhet.
  • säkerställa att verksamhetens krishantering fungerar enligt framtagen plan/modell i alla delar av verksamheten, tillse att kontinuitetshanteringen kring krishanteringen följs upp samt sörja för att krishanteringen regelbundet övas.

Du rapporterar till chefen för Operational Excellence (Verksamhetsutvecklingsdirektör) och har därigenom en direkt koppling till koncernledning, men även till vår CEO. Eftersom vår verksamhet är distribuerad över hela landet är resor en naturlig del i tjänsten.

Vem är du?
Vi ser att du har högskoleutbildning eller motsvarande nivå inom relevant område samt att du har minst fem års arbetslivserfarenhet av att jobba med säkerhetsskydds- och säkerhetsfrågor inom en verksamhet liknande RISE. Vidare är du utbildad säkerhetsskyddschef och har praktisk erfarenhet av att verka i rollen.

Genom nyfikenhet, lagarbete och nära dialog med våra divisioner, affärsområden och koncerngemensamma funktioner arbetar vi med ambitionen att skapa en verksamhet som med sin fulla kraft kan uppfylla våra högt ställda förväntningar från samhälle och näringsliv, därför tror vi att du är en lagspelare som gillar att samarbeta med andra. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Vi förutsätter att du har en hög säkerhets- och säkerhetskyddsmedvetenhet, gott omdöme och hög integritet. Du är duktig på att driva och slutföra projekt och har god kännedom om svenska lagar inom säkerhets- och säkerhetskyddsområdet. Tjänsten förutsätter godkänd säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass samt flerårig erfarenhet av arbete med samhällssäkerhet och säkerhetsskydd.

Vidare ser vi att du har minst 5 års ledarskapserfarenhet där det även är meriterande om du har haft en chefsbefattning med erfarenhet att leda, utveckla och motivera andra, även om tjänsten hos oss inte omfattar linjechefsansvar.

Vi tror att kännedom om RISE verksamhet eller erfarenhet av FoU-sektorn kommer underlätta i ditt arbete precis som erfarenhet av arbete med ledningssystem för informationssäkerhet. Tidigare erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling, krisledning samt incident- och kontinuitetshantering ses även som meriterande.

Välkommen med din ansökan!
Låter detta spännande och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Ola Dawidson, Verksamhetsutvecklingsdirektör (chef Operational Excellence), 010 516 62 96. Sista ansökningsdag är den 28 februari. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.

Säkerhetsskyddschef, Säkerhetschef, RISE, Stockholm, Göteborg, Borås

Ort Flexibel
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/41
Kontakt
  • Ola Dawidson, +46 10 516 62 96
Facklig företrädare
  • Linda Ikatti (Unionen), 010-516 51 61
  • Lazaros Tsantaridis (SACO), 010-516 62 21
Sista ansökningsdag 2020-03-04

Tillbaka till lediga jobb